ZAVRŠENO PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA AUTOPUTA BANJA LUKA – DOBOJ, DIONICA BANJA LUKA – PRNJAVOR

Integral inženjering je 30.9.2018. godine, zajedno sa svojim partnerima, uspješno završio radove na projektovanju i izgradnji dionice autoputa Banja Luka – Prnjavor (poddionica Drugovići-Prnjavor), čime je u cijelosti završena izgradnja autoputa Banja Luka – Doboj.

Autoput Banja Luka – Doboj povezuje već izgrađeni autoput Gradiška – Banja Luka (E 661) sa budućim autoputem na Koridoru 5c. Autoput Banja Luka  – Doboj je nazvan je „9. januar“, čime se i simbolično iskazuje njegov veliki infrastrukturni integracijski potencijal u Republici Srpskoj.

Dana  11.9.2016. godine puštena je u saobraćaj dionica autoputa između Prnjavora i Doboja u dužini od 36,6 kilometara, dok je 01.10.2017.g. svečano puštena u saobraćaj poddionica od petlje “Mahovljani” do sela Drugovići u dužini od 10 kilometara.

„Integral Inženjering“ a.d. je uložio izuzetne stručne, tehničke i materijalne napore, te uspješno završio složene radove projektovanja i izgradnje kolovozne konstrukcije, pripadajućih objekata i tehničkih podsistema. Tokom radova su primjenjena brojna napredna tehnološka rješenja uz korišćenje vrhunske savremene mehanizacije.

Osnovni podaci o projektu na dionici autoputa Banja Luka – Prnjavor:

Puni naziv: Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji autoputa Banja Luka – Doboj, dionica Banja Luka – Prnjavor (km 0+000 do km 35+300)  Ugovor br. RS/EIB-2012/W

Investitor:  Javno preduzeće “Autoputevi Republike Srpske”

Nadzor: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) “Krebs + Kiefer Eastern Europe GmbH” (Njemačka) i H.P. “Gauf  Ingenieure – JBG” (Njemačka)

Izvođač radova: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) “Integral inženjering  i Granit”

Vrijednost radova: 361,6 miliona KM ili 184,9 miliona €

 

Sadržaj i kratak opis izvedenih radova:

Izvršeno je projektovanje i izgradnja kompletne dionice autoputa (l=35.300 m) sa svim pratećim elementima, uključujući dvije petlje na autoputu sa objektima za naplatu putarine, kao i centar za održavanje i kontrolu saobraćaja.

Projekat obuhvata i izgradnju lokalnih i servisnih saobraćajnica u ukupnoj dužini od l=12.157,52 m, geomehaničke radove, radove na izmiještanju elektro instalacije, radove na elektroenergetskom napajanju objekata za naplatu putarine, pratećeg uslužnog objekta i  tunela, radove na rasvjeti petlje, radove na postavljanje saobraćajne signalizacije  i zidova za zaštitu od buke.

Složeni hidrografski i topografski uslovi zahtijevali su projektovanje velikog broja inženjerskih objekata i konstrukcija – mostova, konstrukcija za zaštitu kosina i jednog vještačkog tunela.

Na dionici koju je izgradio Integral inženjering, projektovano je i izvedeno ukupno:
– 13 mostova, od kojih je najduži most preko rijeke Vrbas  (l=340,00 m);
– 4 vijadukta, „Mahovljani“ (l=400,00 m), „Laktaši“ (l=449,00 m), „Crkvište“ (l=52,16 m) i „Potočani“ (l=146,00 m);
– 9 nadvožnjaka, od kojih je najduži nadvožnjak „Stegići“ (l=112,00 m);
– 5 podvožnjaka.

Vještački tunel „Potočani“ (l=55,00 m) je izveden kao natkrivena galerija („cut and cover“ galerija) sa tri linije potpora od bušenih pilota.

Integral inženjering je projektovao i izgradio sljedeće prateće objekte:
-centar za održavanje i kontrolu saobraćaja (P=4,467,61m2)
-naplatna stanica „Mahovljani 2“ (P=1.357,73 m2) i
-naplatna stanica „Drugovići“(P=512,81 m2).

Kratak pregled radova izvedenih na trasi:

– iskop u materijalu različitih kategorija:  2.747.337,79 m3
– izrada nasipa: 3.448.729,05 m3
– ugrađen tampon:   246.238,00 m3
– izrada cementne stabilizacije: 372.638,10 m2
– izrada sistema odvodnje: 38.202,87 m
– ugradnja BNS:  400.543,67 m2
– ugradnja veznog bito sloja:  471.433,90 m2
– ugradnja asfalt-betona:  120.769,72 m2
– ugradnja SMA:  411.675,97 m2
– beton ugrađen na trasi (rigoli,mulde,sanacija kosina,propusti..): 18.520,30 m2
– odbojna ograda: 75.662 m

Kratak pregled radova izvedenih na objektima:
– ugradnja betona:  94.152,90 m3, od čega prednapregnutog betona 19.286,27 m3
– ugradnja armature:  10.348.417,80 kg
– ugradnja užadi za prednaprezanje: 583.548,97 kg
– ugradnja šipova Ø1000 mm: 1.189,00 m
– ugradnja šipova Ø1200 mm: 17.689.81 m
– ugradnja šipova Ø1500 mm: 2.440,00 m
– ugradnja asfalta na objektima: 39.933,62 m2

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.