Ubrazani radovi na željezničkoj pruzi Dugo Selo-Križevci (Hrvatska)

Radovi na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji novog kolosjeka željezničke pruge Dugo Selo – Križevci (Hrvatska)  su intenzivni i izvode se na kompletnoj dionici u dužini od 36,38 km. Radovi teku planiranom dinamikom. Na gradilištu je angažovano preko 260 lica i 150 radnih mašina i sredstava.

Prilikom uvođenja Integral Inžinjeringa u posao, kašnjenje na projektu je bilo 310 dana. Angažovanjem dodatnih sredstava, ljudstva i novom tehnologijom izvođenja radova taj zaostatak će biti prepolovljen.

Integral Inženjering izvodi radove na donjem stroju željezničke pruge, na izgradnji objekata na pruzi ( 13 mostova, 7 pothodnika, 81 propust ), na denivelisanim ukrštanjima sa prugom ( 11 nadvožnjaka, 1 podvožnjak ) i na izradi servisnih cesta duž cijele trase.

Moderna dvotračna željeznička pruga na dionici Dugo Selo – Križevci je dio jedinstvene transevropske transportne mreže TEN-T ( transportni koridor RH-2 ) na kojoj će se moći postizati projektvane brzina do 160 km/h.

Više o projektu na: https://integralinzenjering.com/aktuelni-projekti/#1537782669821-58c06408-8954

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.