U UPOTREBI 5 KM REKONSTRUISANOG AUTOPUTA – GRANIČNI PRELAZ BATROVCI (SRBIJA)

U okviru projekta pojačanog održavanja državnog puta prvog reda (autoputa) IA3, dionica: granica Hrvatska/Srbija (Batrovci) – Kuzmin, od 01.7.2019. g. u upotrebi je dio rekonstruisanog autoputa u dužini od 5 km u oba smjera. Na ovaj način će se djelimično rasteretiti granični prelaz za drumski i teretni saobraćaj, što je od posebnog značaja za brojne putnike i turiste tokom predstojeće ljetne turističke sezone.

Ovaj projekat obuhvata radove investicionog održavanja (rekonstrukcije) autoputa  u dužini od 21,65 km. Radovi se odvijaju pod saobraćajem (bez njegove potpune obustave), na jednom od najopterećenijih putnih pravaca u Republici Srbiji.U ovoj fazi se izvode planski  radovi na trasi autoputa, kao i ispred naplatne stanice Šid u pravcu ka Hrvatskoj i ispred naplatne rampe Kuzmin. Počeli su radovi na mostu preko rijeke Bosut.

Projekat uključuje:
-pripremne radove,
-radove donjeg i  gornjeg stroja,
-rehabilitacione radove na objektima (mostovima),
– radove na poboljšanju sistema odvodnjavanja,
-uređenje putnog pojasa,
-postavljanje saobraćajne signalizacije i
-radove na osvjetljenju autoputa.

Više o projektu…

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.