Osnovni sud u Banjaluci: Gradnja 2500 m2 korisne površine

Osnovni sud Banja Luka

Kompanija Integral Inženjering u oblasti visokogradnje realizuje projekat rekonstrukcije i izgradnje objekta Osnovnog suda u Banjaluci.

Radovi na novom objektu su u fazi izgradnje armirano betonske konstrukcije i izradi termo-tehničkih, elektro i hidro instalacija. Na postojećem objektu radi se na sanaciji dijela njegove unutrašnjosti i rekonstrukciji krova.

Projektom je predviđeno da novi objekat Osnovnog suda ima podrum, prizemlje i četiri sprata, sa 2500 kvadratnih metara korisne površine.

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.