+387 (0)51 337 401
 • YouTube
 • YouTube

Licence

REPUBLIKA SRPSKA

 • MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU
  Licenca za građenje objekata visokogradnje; niskogradnje; hidrogradnje; instalacija jake  i slabe struje; elektroenergetskih postrojenja; telekomunikacija i automatike; termomehanike; instalacija grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije; mašinskih postrojenja i metalnih konstrukcija u građevinarstvu.
  Važi do 21.10.2023. godine
 • MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA
  Licenca za drumski prevoz stvari
  Važi do 28.03.2029. godine
 • MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA
  Licenca za izvođenje rudarskih radova u površinskoj eksploataciji nemetaličnih mineralnih sirovina koje se koriste za dobijanje građevinskog materijala, tehničkog građevinskog kamena, ukrasnog kamena, pijeska i šljunka, proizvodnju opekarsko – keramičkih materijala ili kreča, punila u industriji i transport.
  Važi do 21.05.2023. godine

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRBIJA

 • MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA
  Rješenje za građenje saobraćajnica za državne puteve prvog i drugog reda (I131G2) i građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda (I132G1)
  Važi do 29.04.2021. godine
U cilju prevencije od COVID-a 19 molimo Vas da se pridržavate propisanih i preporučenih mjera zaštite. Održavajte distancu, nosite masku i redovno perite ruke!
#1 CIVIL CONSTRUCTION COMPANY IN B&H
#1 GRAĐEVINSKA KOMPANIJA U BIH