NAJVAŽNIJI ZAVRŠENI PROJEKTI

IZGRADNJA ZAŠTITNE GALERIJE NA KOSINI C6 NA AUTOPUTU E80, PROSEK-CRVENA REKA, LOT2: BANCAREVO-CRVENA REKA JN. BR 1.3.3./19

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd
Izvođač: Integral inženjering a.d. Laktaši
Vrijednost radova: 14,9 miliona KM ili 7,6 miliona EUR

Opšte o projektu:

Koridor 10 je jedan od najvažnijih pan-Evropskih transportnih koridora koji prolaze kroz Srbiju. Program izgradnje Koridora 10 kroz Srbiju se provodi kroz četiri projekta koji se dijele na dionice, a one u lotove (ugovore).

Izgradnja autoputa E80: Niš – Dimitrovgrad (granica Bugarske) se realizuje pod nazivom Projekat “Istok”.

Izvođač radova na dionici Bancarevo – Crvena Reka je bio JV “Aktor & Terna” (Grčka).

Zbog posebno složenih uslova, investitor je dodijelio Integral inženjeringu izgradnju zaštitne galerije kod tunela Bancarevo radi trajne stabilizacije klizišta kod tog objekta.

Opis rješenja i radova:

Poslije analize mogućih rješenja za sanaciju kosine br. 6, imajući u vidu visinu usjeka, zaključeno je da je najbolje rješenje izgraditi zaštitnu konstrukciju u vidu zasute galerije. Zaštitna konstrukcija treba da bude veoma kruta i dovoljno čvrsta da nosi nadsloj nasipa od h=6,0m iznad krovne ploče. Nasip je predviđen kao trajni nasip kojim se stabilizuje brdo. Ovo rješenje usvojeno je na dijelu kosine od km 28+478,00 do km 28+643,00, na ukupnoj dužini od L=165,0m.

Zaština galerija fundirana je na bušenim šipovima Ф =2.000 mm, dužine L=16.0 na međusobnom razmaku od 2.5 i 3.0 m. Šipovi su povezani naglavnim gredama dimenzija b/d=2.30/1.0m, koje se betoniraju u dva takta, dužine L=165,0m.  Iznad naglavnih greda predviđena je izrada krovne konstrukcije od monolitne ploče od betona MB30 debljine d=1.30 m sa rasponom od L=13,1m i 14,7m u zoni portala tunelske cijevi. Preko krovne ploče predviđena je hidro izolacija sa zaštitnim slojem za pad.  Kako je galerija predviđena da bude otvorena na jednom dijelu, šipovi koji se buše na tom dijelu kasnije se obrađuju i pretvaraju u trajne stubove. Sa unutrašnje strane ka brdu predviđena ja obloga od prskanog betona koja se nanosi u više slojeva debljine oko d=5,0 cm.   U nivou iznad kolovozne konstrukcije do visine od oko 1,0 m predviđena je izrada parapetnog zida debljine d=30 cm.   Nasipanje galerije predviđeno je u središnoj zoni sa konstantnom visinom od oko 6,0 m iznad krovne ploče i promjenjljivom visinom u zoni od galerije ka brdu.

Sadržaj radova:

-izrada 132 armirano-betonska šipa Ф = 2.000 mm;
-izrada naglavnih greda potporne konstrukcije;
-izrada  armirano-betonskih platna između šipova;
-izrada monolitne betonske krovne ploče;
-izrada obloge od prskanog betona;
-nasipanje galerije zemljom.

IZVOĐENJE ISTRAŽNIH RADOVA I RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA SARLAH U SKLOPU PROJEKTA IZGRADNJE AUTOPUTA E80, NIŠ (PROSEK) – DIMITROVGRAD (GRANICA BUGARSKE), DIONICA 5A: STANIČENJE – SARLAH

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd
Izvođač: Integral inženjering a.d. Laktaši
Vrijednost radova: 6,6  miliona km ili 3,4 miliona eur

Opšte o projektu:

Koridor 10 je jedan od najvažnijih pan-Evropskih transportnih koridora koji prolaze kroz Srbiju. Program izgradnje Koridora 10 kroz Srbiju se provodi kroz četiri projekta koji se dijele na dionice, a one u lotove (ugovore).
Izgradnja autoputa Niš – Dimitrovgrad (granica Bugarske) je realizuje pod nazivom Projekat “Istok”.
Izvođač radova na dionici 5A: Staničenje – tunel Sarlah je bio Aktor SA (Grčka). Radovi na dionici Staničenje – Pirot (istok) u dužini od 16,64 km su završeni i dionica je u saobraćaju od 08.3.2019. godine.
Zbog posebno složenih uslova, investitor je dodijelio Integral inženjeringu izvođenje istražnih radova, sanaciju i trajnu stabilizaciju klizišta Sarlah.

Sadržaj radova:

-izvođenje geoistražnih radova;
-izrada armirano-betonskih šipova Ф= 2000 mm;
-izradu naglavne grede potporne konstrukcije;
-izrada  armirano-betonskih platna između šipova.

IZGRADNJA / REKONSTRUKCIJA OPŠTINSKOG I KANTONALNOG SUDA I TUŽILAŠTVA U TUZLI, FEDERACIJA BIH, BOSNA I HERCEGOVINA Ugovor br. 2017/393-673

Investitor: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, B-1049 Brisel, Belgija

Izvođač: Konzorcijum „Integral Inženjering ad – Integra Inženjering doo“

Vrijednost ugovorenih radova: 8,47 miliona KM ili 4,33 miliona EUR

Nadzor: Safege Bosnia doo, Sarajevo

PODACI O PROJEKTU:

Naziv ugovora: Izgradnja / rekonstrukcija Opštinskog, Kantonalnog suda i tužilaštva u Tuzli, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, ugovor br. 2017/393-673
Investitor: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, B-1049 Brisel, Belgija
Izvođač: Konzorcijum „Integral Inženjering ad – Integra Inženjering doo“
Vrijednost ugovorenih radova: 8,47 miliona KM ili 4,33 miliona EUR
Nadzor: Safege Bosnia doo, Sarajevo

Opis projekta:

Izvršena je rekonstrukcija postojećeg objekta Opštinskog i Kantonalnog suda i tužilaštva u Tuzli, koji se nalazi u centru Tuzle. Izvršene su intervencije na funkcionalnoj reorganizaciji kompletnog objekta. U jednom dijelu objekta se nalazi Kantonalni sud, spratnosti Po+Pr+1+2+3+4+5+6, a u drugom dijelu Kantonalno tužilaštvo spratnosti Po+Pr+1+2+3+4. Izvršena je ugradnja lifta i adaptacija postojećih stepeništa, kancelarija i sudnica. Ispred glavnih ulaza u ove dvije funkcionalno i prostorno razdvojene institucije, izvedena je nadstrešnica, koja obezbjeđuje komformniji pristup ovim ulazima. Ukupna neto površina rekonstruisanog objekta iznosi 4.600 m2.

Izgrađena je nova zgrada Opštinskog sudau Tuzli, na mjestu prethodno uklonjenog Doma armije. Spratnost objekta je Po+Pr+1+2. Zgrada ima recepciju, jednu veliku sudnicu, 3 srednje sudnice i 2 male sudnice, kancelarije za rad sudija i njihovih pomoćnika, moderni arhiv površine 500 m2, savremene policijske prostorije za smještaj pritvorenih osoba, kao i liftove. Ukupna neto površina objekta iznosi 5.529,35 m2.

Radovi su uključivali:

– građevinske radove,
– građevinsko-zanatske radove,
– postavljanje električnih instalacija,
– postavljanje mašinskih instalacija,
– instalacije vodovoda i kanalizacije i
– izradu projekta izvedenog stanja.

Radovi na rekonsturkciji postojećeg objekta će se izvoditit fazno, bez prekida njegovog korištenja od strane korisnika.

IZGRADNJA MAGISTRALNOG PUTA M-17.3 NEUM – STOLAC, LOT 1

IZGRADNJA MAGISTRALNOG PUTA M-17.3 NEUM – STOLAC, LOT 1

Investitor: Javno preduzeće „Ceste Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo

Izvođač: INTEGRAL INŽINJERING a.d. Laktaši

Vrijednost: 6,03 mil. KM ili 3,08 mil EUR

Nadzor: IC consulenten Ziviltechniker GesmbH (Austrija) u saradnji sa Nievelt Labor GmbH (Austrija) i AIK Inženjering doo (Bosna i Hercegovina)

O projektu:

Radovi na završetku izgradnje magistralnog puta M 17.3 Neum-Stolac (ukupne dužine 32,9 km) su dio Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH. Projekat se finansira iz kreditnih sredstava Svjetske banke i Evropske investicione banke.

Sadržaj radova na LOT 1 (L= 7 km):

– asfaltiranje dionice ceste Stari Neum – Babin Do (L= 5,3 km),
– izgradnja dionice ceste Babin Do – Oštrovac (L= 1,7 km),
– izgradnja podvožnjaka Oskrušnica na km 6+719,15 m (L=10,8 m) i
– izgradnja tunela Oštrovac (L=190 m).

Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji autoputa Banja Luka – Doboj, dionica Banja Luka – Prnjavor (km 0+000 do km 35+300) Ugovor br. RS/EIB-2012/W

Investitor:  Javno preduzeće”Autoputevi Republike Srpske”

Vrijednost radova: 361,6 miliona KM ili 184,9 miliona EUR

Postojeći magistralni put M16.1 od Banja Luke prema Doboju, preko Dervente, zauzima značajno mjesto u sistemu evropskog putnog daljinskog  transporta.  Za veći dio Republike Srpske  i Federacije Bosne i Hercegovine on predstavlja bitnu vezu sa zapadnom i sjevernom Evropom, pri čemu je i oko 50% privrednih i društvenih potencijala Republike Srpske  koncentrisano u zoni ovog puta.

Ovo su glavni razlozi zbog kojih autoput Banja Luka – Doboj posjeduje najznačajniji infrastrukturni integracijski potencijal u Republici Srpskoj.  Autoput Banja Luka – Doboj će povezati već izgrađeni autoput Gradiška – Banja Luka (E 661) sa budućim autoputem na Koridoru 5c. Nakon što bude završena njegova izgradnja, autoput Banja Luka  – Doboj će postati arterija tranzitnog transporta sa pozitivnim uticajem na poslovne i trgovačke aktivnosti u regionu.

Projekt je podijeljen na dva lota (ugovora): dionica Banja Luka – Prnjavor i dionica Prnjavor – Doboj.

Integral inženjering a.d je veoma ponosan što je, na veoma zahtjevnom međunarodnom tenderu,  izabran, zajedno sa firmom Granit a.d. (Skoplje), za glavnog izvođača radova projektovanja i građenja na autoputu Banja Luka – Doboj (dionica Banja Luka – Prnjavor). Radovi su u toku. Integral pokazuje da je tehnički i profesionalno sposoban da igra vodeću ulogu u ovom projektu od velikog međunarodnog značaja.

Radovi uključuju projektovanje i izvođenje radova:
– na izgradnji dionice autoputa ukupne dužine l = 33,5 km, sa svim pratećim elementima,
– na izgradnji petlje na autoputu sa objektima za naplatu putarine,
– na izgradnji centra za održavanje i naplatu putarine,
-na izgradnji pratećeg uslužnog objekta (odmorište),
– na izgradnji 63 objekta koji uključuju, pored ostalih:  1 veliki most ( l = 340 m) i 6 manjih mostova; 3 velika vijadukta ( l = 449 m, l = 400 m i l = 146 m) i 4 manja vijadukta; 9 nadvožnjaka; tunel, podvožnjake, prolaze za životinje,
– na izgradnji lokalnih i servisnih saobraćajnica ukupne dužine l=23,755 m,
-geomehaničke radove,
-na izmiještanju elektro instalacije,
-na elektroenergetskom napajanju objekata za naplatu putarine, pratećeg uslužnog objekta i  tunela,
-na rasvjeti petlje,
-na postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme.

Projekt uključuje projektovanje i implementaciju sistema za video nadzor i upravljanje kompletnom dionicom autoputa, kao i radove na odvodnji kolovozne konstrukcije, postavljanja optičkog kabla, SOS pozivnog sistema i objekata za zaštitu od buke.

Kolovozna konstrukcija se sastoji od sljedećih slojeva:
-vozna  i preticajna traka: SMA 4cm, vezni bito sloj 6 cm, BNS 7 cm, cementna stabilizacija 20 cm, tampon 25 cm,
-zaustavna traka: AB 7 cm, vezni bito sloj 6 cm, tampon 52 cm.

Izgradnja male hidroelektrane “Bočac 2” – građevinski radovi

Investitor: MH „Elektroprivreda Republike Srpske“,  ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad

Vrijednost:  19,3 miliona KM ili 9,9 m EUR

O projektu:

Objekti novoprojektovane elektrane projektovani su u lijevom boku profila, na prostoru između saobraćajnice i prelivnih polja, a orijentisani su u nizu, paralelno sa pružanjem riječne doline i postojećom saobraćajnicom. Elektranu čine: ulivni kanal, zahvat, dovodni kanali sa prelaznom dionicom, mašinska zgrada, odvodna vada. Iznad dovodnih kanala i na vrhu mašinske grade formiraju se platoi za montažu i pristup.

Ulazna građevina MHE je sastavljena iz dva ulazna polja, koja se nastavljaju dovodnim dionicama kojim se voda dovodi do turbina. Ulazna građevina je opremljena rešetkama za zadržavanje nečistoća, čistilicom rešetke, tablastim zatvaračima, opremom za detekciju začepljenja rešetke i opremom za mjerenje gornjeg nivoa. Izlazna građevina, odnosno sifon svake turbine, je opremljena jednodjelnim tablastim zatvaračem.

U skladu sa tehničkim rješenjem, MHE čine sljedeći dijelovi:

  • uvodni kanal
  • dovod
  • mašinski blok
  • odovdna vada.

Pored ovih radova, projekat obuhvata i izgradnju pristupne saobraćajnice, mašinsku i hidromehaničku opremu, termotehničke instalacije, elektro opremu – instalacija i tehničko osmatranje, geodetsko obilježavanje i zaštitu od požara

Projekat autoputa na koridoru 10, Izgradnja autoputa E75, Dionica: Caričina Dolina – Vladičin Han, LOT 5: Putevi i mostovi na poddionici Caričina Dolina – tunel Manajle,
ICB br: CORRX.E75.EIB.PACK2-LOT5.ICB

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd

Vrijednost radova: 124,7 miliona KM ili 63,8 m EUR

Koridor 10 je jedan od najvažnijih pan-Evropskih transportnih koridora koji prolaze kroz Srbiju. Program izgradnje Koridora 10 kroz Srbiju se provodi kroz četiri projekta koji se dijele na dionice, a one u lotove (ugovore). Nakon što bude završen, autoput će imati pozitivan uticaj na privredne i trgovinske aktivnosti u regionu, te će doprinositi regionalnom razvoju i povezivanju šireg prostora Balkana.

Zbog značaja ovog programa, velikog obima i vrijednosti radova, neke od vodećih međunarodnih građevinskih kompanija se takmiče na tenderima i izvode radove na Koridoru 10.

“Integral inženjering” a.d. je, zajedno sa svojim partnerima, veoma ponosan što je izabran za glavnog izvođača radova na poddionici caričina Dolina – tunel Manajle. Ova poddionica je jedna od najzahtjevnijih na autooputu na Koridoru 10 u Srbiji zbog toga što se radovi izvode u Grdeličkoj klisuri. Ovo je najvažniji i najveći projekat Integrala na zahtjevnom tržištu Srbije.

Radovi uključuju:
– izgradnju kompletne dionice autoputa (l= 6,75 km), sa svim pratećim elementima: 7 mostova na trasi
autuputa, 1 most na lokalnoj saobraćajnici, 1 željeznički most, 3 galerije, 28 propusta;
– izmiještanje 1 km željezničke pruge, izmiještanje 1,3 km lokalnih puteva, te izmiještanje
visokonaponske, srednjenaponske i niskonaponske mreže;
-radove na regulaciji Južne Morave, rijeke Sokolice i Kozničke rijeke;
– izgradnju telefonsko-komunikacione  kanalizacije i trafostanice;
– radove na odvodnji puta;
– nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme i opreme za zaštitu od buke;
– radove na uređenju okoline.

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.