MHE „Bočac 2“: Radovi na mašinskoj zgradi

Na gradilištu MHE „Bočac 2“, nizvodno od brane, završeni su radovi na betoniranju temeljnih ploča dovodne cijevi i mašinske zgrade.  Trenutno se radi na montaži oplata za odvodnu cijev (difuzor) na mašinskoj zgradi, a na „dovodu“ se priprema skela za armirano-betonsku ploču na završnoj koti na kojoj će se raditi komandna zgrada.

U narednim periodu povećaće se broj radnika koji su angažovani na ovom gradilištu zbog proširenja radova na dio gradilišta koji se nalazi uzvodno od brane.

Investitor projekta izgradnje male HE „Bočac 2“ je Zavisno preduzeće „Hidorelektrane na Vrbasu“, koje posluje u okvirima Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“.

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.