VRHUNSKI LJUDSKI RESURSI

Svjesni da je ljudski faktor ključni faktor koji odnosi prevagu na zahtjevnom i konkurencijom opterećenom modernom tržištu, u Integral inženjeringu posvećujemo naročitu pažnju ljudskim resursima; selekciji, razvoju i napredovanju svog našeg personala na svim radnim mjestima i nivoima odgovornosti.

Integral Inženjering, zahvaljujući svom višegodišnjem sistematskom planiranju u sferi menadžmeta ljudskim resursima, danas posjeduje idealnu kombinaciju mladosti, stručnosti, elana, iskustva, kreativnosti i produktivnosti na svim nivoima poslovanja.
Integral Grupa, čija je Integral Inženjering firma vodilja, ulaže konstantan napor na pronalaženju, zapošljavanju i zadržavanju najboljih dostupnih kadrova na tržištu rada, jer samo sa takvim ljudskim potencijalom i kvalitetom moguća je visoka konkurentnost i vrhunski tržišni rezultat.

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.