LIČNA KARTA

Privredno društvo Integral Inženjering  je upisano u sudski registar pri Okružnom Privrednom Sudu u Banjaluci pod brojem 1-91-00 1989. godine. Integral Inženjering je zatvoreno akcionarsko društvo.
Ime društva: Integral Inženjering a.d. Laktaši, Inženjering – promet –  eksport – import
Registrovano ime/oznaka: Integral Inženjering a.d. Laktaši
Adresa 1: Laktaši, Omladinska 44
Adresa 2: Banja Luka, Trg Republike Srpske 8/XII (uprava)
Telefon: + 387 51 337 401
Faks: + 387 51 337 491
Email: iicbl@integralgrupa.com
Web stranica: www.integralinzenjering.com
Članice društva:
• Poslovna jedinica “Integral” Banja Luka
• Poslovna jedinica “Integral” Sarajevo
• Poslovna jedinica “Integral” Bihać
• Ogranak Integral inženjering Niš
• Integral inženjering d.o.o. Beograd
• Integral inženjering a.d. – Podružnica Zabok za građenje
Matični broj: 01255908
JIB: 4401145050005
IB: 401145050005
Šifra djelatnosti: 42.11
Glavna djelatnost: Izgradnja objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrograđevinskih objekata
Ostale djelatnosti: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti, trgovina na malo gorivima i mazivima
Osnovni kapital: 41.934.777,00 KM

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.