LICENCE

Republika Srpska

    Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Licenca za izradu tehničke dokumentacije za arhitektonsku fazu, konstruktivnu fazu, hidrotehničku fazu i fazu niskogradnje.
Važi do 21.10.2023. godine

    Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Licenca za građenje objekata visokogradnje; niskogradnje; hidrogradnje; instalacija jake  i slabe struje; elektroenergetskih postrojenja; telekomunikacija i automatike; termomehanike; instalacija grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije; mašinskih postrojenja i metalnih konstrukcija u građevinarstvu.
Važi do 21.10.2023. godine

Federacija Bosne i Hercegovine

   Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja građevina iz područja niskogradnje.
Važi do 25.11.2023. godine

   Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja građevina iz područja visokogradnje.
Važi do 28.11.2023. godine

   Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova iz područja hidrotehnike.
Važi do 20.11.2021. godine

Republika Srbija

   Ministarstvo građevinarstva i urbanizma

Rješenje za građenja objekata

   Ministarstvo za transport i veze

Licenca za obavljanje djelatnosti građenja i projektovanja građevina u oblasti niskogradnje i visokogradnje
Važi do 20.10.2019. godine

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.