KRATAK OSVRT

Akcionarsko društvo Integral Inženjering (Integral Inženjering a.d.) iz Laktaša osnovano je 1989. godine. Integral Inženjering je regionalni lider u oblasti niskogradnje u kojoj, kao i u oblasti hidrogradnje, godinama uspješno posluje gradeći impozantne strukture i objekte od vitalnog društvenog i ekonomskog značaja. Za nama su kilometri i kilometri izgradjenih puteva i autoputeva, tunela, mostova, viadukata, pasarela, vodovoda, te mnogi objekti specijalne namjene i značaja, kao što su aerodromi, helidromi, olimpijski i bazeni za rekreaciju, granični prelazi, fabrike vode i hidrotehnički objekati, te sanitarne deponije. Veoma smo ponosni na svoje poslovne rezultate, na naše zadovoljne klijente i partnere, kao i na reprezentativne infrastrukturne objekte, te vrhunske ljudske i materijalnno-tehnološke resurse koji sve to omogućavaju.

Osnovna djelatnost Integral Inženjeringa podrazumjeva sve vrste radova u gradjevinarstvu od izrade projektne dokumentacije i konsaltinga do nadzora i izvođenja vrlo složenih objekata. Sa timom iskusnih inženjera i modernom opremom, prateći savremena dostignuća u nauci i tehnologiji, Integral Inženjering je u stanju da realizuje veoma složene i zahtjevne projekte.

Značajniji poslodavci u proteklom periodu bili su:

  Svjetska banka
  Evropska Unija, Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini
  Evropska agencija za rekonstrukciju
  NATO/SFOR,
  USAID
  Korporacija Parsons Delaware INC
  Roughton International
  World Vision
  Ministarstvo bezbjednosti BiH
  Javna korporacija Željeznice BiH
  Vlada Crne Gore, Ministarstvo pomorstva i saobraćaja
  „Koridori Srbije“d.o.o.

  „Građevinska direkcija Srbije“ d.o.o.
  Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
  Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske
  Ministarstvo odbrane Republike Srpske
  Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“
  Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“
  Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske
  Javno preduzeće „Aerodromi Republike Srpske“
  „Željeznice Republike Srpske“ a.d.
  Ministarstvo finansija Federacije BiH, Carinska uprava
  Grad Banja Luka

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.