PREPORUKE

Preporuke međunarodnih partnera

  Safege

  European Union
      Delegacija Evropske komisije u BiH

  European Union
      Delegacija Evropske komisije u BiH

  Parsons Delaware INC.  

  Parsons Delaware INC.  

  Parsons  

  Sumitomo Corporation  

  World Vision  

  Ramboll  

  Rodeco Consult  

  Roughton International  

Preporuke regionalnih partnera

  Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja I infrastrukture Republike Srbije  
  Vodovod Banjaluka  
  Ministarstvo saobraćaja i veza RS
     Direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu

  Građevinska direkcija Srbije d.o.o.  

  Ministarstvo saobraćaja i veza RS
     Direkcija za implementaciju projekata u saobraćaju

  Ministarstvo saobraćaja i veza RS
     Republička direkcija za puteve

  Ministarstvo saobraćaja i veza RS
     Republička direkcija za puteve

  Ministarstvo saobraćaja i veza RS
     Odjeljenje civilnog avio saobraćaja

  Ministarstvo unutrašnjih poslova RS  

  Javno preduzeće “Putevi Republike Srpske”  

  Federalno Ministarstvo financija
     Carinska uprava

  Vodovod Banjaluka  

  Vodovod Banjaluka  

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.