Intenzivni radovi na izgradnji autoputa E75 (poddionica Caričina Dolina – tunel Manajle) u Republici Srbiji

„Integral inženjering“ a.d. sa svojim partnerima izvodi pripremne zemljane radove i radove temeljenja na jednoj od najzahtjevnijih poddionica autoputa na koridoru 10 u Republici Srbiji.

Na ovaj način „Integral inženjering“ a.d. je počeo izvođenje svog, za sada, najvažnijeg i najvećeg građevisnkog projekta na zahtjevnom i veoma konkurentnom tržištu Republike Srbije u uvjerenju da će radovi biti završeni uspješno i u planiranom vremenskom i budžetskom okviru.

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Rukovalac samoh. dizalice  
2. Dipl.inž.rudarstva  
3. Građevinski poslovođa  
4. Geometar  
Rok za podnošenje prijava je 10.08.2020. godine.