Poslovni forum država Centralne i Istočne Evrope i Kine (04 -06.11.2016; Riga, Letonija)

U Rigi, glavnom gradu Litvanije,od 04. do 06.11. 2016. godine, održan je peti sastanak predsjednika vlada i ministarskih savjeta Centralne i Istočne Evrope i Kine. Kao dio ovoga skupa održan je i biznis forum na kome su kao jedini prestavnici privatnog sektora iz Republike Srpske i BiH, učestvovali Slobodan Stanković, generalni direktor „Integral Inženjeringa“ a.d. i Nikola Radovanović, izvršni direktor za marketing.

Ovaj oblik saradnje između država je pokrenula NR Kina 2012. godine u cilju intenziviranja i proširivanja saradnje sa 11 država članica EU i pet zemalja sa Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Estonija, Hrvatska, Mađarska, Litvanija, Makedonija, Poljsla, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija) u oblastima investicija, transporta, finansija, nauke, obrazovanja, i kulture. Prioritetni ciljevi NR Kine u oblasti ekonomske saradnje su infrastruktura, visoke i zelene tehnologije.

Poslovni forum je platforma putem koje predstavnici biznisa iz država članica inicijative ostvaruju međusobne kontakte, razmjenjuju iskustva i  razmatraju buduće glaven pravce ekonomske saradnje država članica inicijative.

Skup u Rigi je bio peti po redu a predhodni skupovi su održani u kineskom gradu Suzhou (2015), u Beogradu (2014), Bukureštu (2013), i Varšavi (2012).

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Dipl.inž.rudarstva  
2. Građevinski poslovođa  

Rok za podnošenje prijava je 10.03.2020. godine.