potražujemo…

Trenutno nema aktivnih oglasa!!!

Vozači teretnih vozila - vozači miksera, više izvršilaca, trasa AP Banja Luka-Prnjavor

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
  • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.
Posebni uslovi:
  • da imaju završenu školu za KV vozača ili vozača III stepena,
  • da su vozači C kategorije,
  • da imaju preko 1 godine radnog iskustva u upravljanju mikser vozilima.
  • Do 30 godina starosti

Mjesto rada: trasa Autoputa Banja Luka-Prnjavor.

Prijem radnika u radni odnos je na određeno vrijeme.

Datum objave: 20.04.2017
Datum isteka: 19.05.2017

Prijavite se za radno mjesto:

Ime*

Prezime*

Telefon*

Radno iskustvo* DaNe

Vaš CV

Polja obilježena * obavezno popuniti

Prijavite se za posao

Tražimo profesionalne i odgovorne radnike sa ambicijom da budu uspješni u svom poslu.

Ime*

Prezime*

Datum rođenja*

Adresa stanovanja*

Telefon*

E-mail

Završena škola/Fakultet*

Stepen stručne spreme*


Poznavanje stranog jezik

Poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo* DaNe

Navedite kompanije u kojima ste bili zaposleni

Vozačka dozvola-kategorije

AMA1A2ABB EC1C1 ECC ED1D1 EDD EFGH


Dodatna stručna usavršavanja (stručni ispit, licence, uvjerenja)

Posao koji bi želio-la raditi*


Vaš CV

Polja obilježena * obavezno popuniti