Osnovni sud u Banjaluci: Gradnja 2500 m2 korisne površine

Osnovni sud Banja Luka

Kompanija Integral Inženjering u oblasti visokogradnje realizuje projekat rekonstrukcije i izgradnje objekta Osnovnog suda u Banjaluci.

Radovi na novom objektu su u fazi izgradnje armirano betonske konstrukcije i izradi termo-tehničkih, elektro i hidro instalacija. Na postojećem objektu radi se na sanaciji dijela njegove unutrašnjosti i rekonstrukciji krova.

Projektom je predviđeno da novi objekat Osnovnog suda ima podrum, prizemlje i četiri sprata, sa 2500 kvadratnih metara korisne površine.