LICENCE

Republika Srpska

    Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Licenca za izradu tehničke dokumentacije za arhitektonsku fazu, konstruktivnu fazu, hidrotehničku fazu i fazu niskogradnje.
Važi do 21.10.2023. godine

    Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Licenca za građenje objekata visokogradnje; niskogradnje; hidrogradnje; instalacija jake  i slabe struje; elektroenergetskih postrojenja; telekomunikacija i automatike; termomehanike; instalacija grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije; mašinskih postrojenja i metalnih konstrukcija u građevinarstvu.
Važi do 21.10.2023. godine

Federacija Bosne i Hercegovine

   Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja građevina iz područja niskogradnje i visokogradnje.
Važi do 21.11.2019. godine

   Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova iz područja hidrotehnike.
Važi do 20.11.2021. godine

Republika Srbija

   Ministarstvo građevinarstva i urbanizma

Rješenje za građenja objekata

   Ministarstvo za transport i veze

Licenca za obavljanje djelatnosti građenja i projektovanja građevina u oblasti niskogradnje i visokogradnje
Važi do 20.10.2019. godine