PREPORUKE

Preporuke međunarodnih partnera

  Safege

  European Union
      Delegacija Evropske komisije u BiH

  European Union
      Delegacija Evropske komisije u BiH

  Parsons Delaware INC.  

  Parsons Delaware INC.  

  Parsons  

  Sumitomo Corporation  

  World Vision  

  Ramboll  

  Rodeco Consult  

  Roughton International  

Preporuke regionalnih partnera

  Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja I infrastrukture Republike Srbije  
  Vodovod Banjaluka  
  Ministarstvo saobraćaja i veza RS
     Direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu

  Građevinska direkcija Srbije d.o.o.  

  Ministarstvo saobraćaja i veza RS
     Direkcija za implementaciju projekata u saobraćaju

  Ministarstvo saobraćaja i veza RS
     Republička direkcija za puteve

  Ministarstvo saobraćaja i veza RS
     Republička direkcija za puteve

  Ministarstvo saobraćaja i veza RS
     Odjeljenje civilnog avio saobraćaja

  Ministarstvo unutrašnjih poslova RS  

  Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“  

  Federalno Ministarstvo financija
     Carinska uprava

  Vodovod Banjaluka  

  Vodovod Banjaluka