Autoput E75 (poddionica Caričina Dolina – tunel Manajle) u Republici Srbiji: Geotehnička stabilizacija kosina

Nakon planskog prekida radova u mjesecu januaru, početkom mjeseca februara nastavljeni su radovi na izgradnji poddionice autoputa E75 od Caričine Doline do tunela Manajle, na koridoru X u Republici Srbiji.

Tokom februara i marta radnici Integral Inženjeringa priveli su kraju radove na izradi teške geotehničke stabilizacije kosina na lokalitetu Mrtvice 1 i Mrtvice 2, te su nastavili radove na uređenju i zaštiti kosina na lokaciji Momin kamen.

U toku su radovi na izradi odvodnje na mostovima, te radovi na izradi potpornih zidova i nasipa.

Integral Inženjering je tokom januarskog planiranog prekida radova angažovao dio ljudstva i mehanizacije na ispomoći opštini Vladičin Han u raščišćavanju puteva u uslovima proglašenog vanrednog stanja zbog niskih temperatura i visokog snijega.

Integral Inženjering“ a.d.
Laktaši raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1. Spremačica  
2. Rukovalac samoh. dizalice  
3. Dipl.inž.rudarstva  
4. Građevinski poslovođa  
5. Skladištar  

Rok za podnošenje prijava je 31.05.2020. godine.